AB-Data s.r.o.


Outsourcing

majak

Outsourcing

Externí správa informačních technologií

Outsourcing je proces, při kterém společnost deleguje podpůrné a vedlejší činnosti na externí firmu, specializovanou na tuto oblast.  Je to tedy činnost, která není zajištována vlastními zamestnanci firmy, nýbrž externí firmou na základě smlouvy.
Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a umožnit společnosti soustředit se na hlavní činnosti firmy, což zvyšuje její konkurenceschopnost.

Je tedy výhodný zejména pro malé a střední firmy (SMB), kde není příliš efektivní zaměstnávat rozsáhlé oddělení informačních technologií.  Pro tyto společnosti je mnohem výhodnejší využívat služeb externího správce, případně delegovat kompletní outsourcing IT na specializovanou firmu.

Přínosy outsourcingu

  • Úspora nákladů – z pohledu firmy se jedná o efektivnější využití finančních prostředků - firma ušetří jak čas (potřebný k zaškolení vlastního IT pracovníka), tak i peníze (náklady na vytvoření pracovního místa, náklady na sociální a zdravotní pojištění)
  • Profesionalita – správu provádějí kvalifikovaní odborníci, jejich zkušenosti a odbornost je zárukou kvalitně odvedené práce
  • Podpora částečného outsourcingu – firemní IT má možnost vyžádat si konzultační pomoc v rámci právě řešené problematiky

 

Výhody outsourcingu AB-Data, s r.o.

  • Vysoce kvalifikovaný personál – certifikace firmy Microsoft napr.:  MCP,MCDST, MCSA+S, MCSE+S,  MCT
  • Zkušenosti – dlouholeté zkušenosti se správou IT v prostredí 5 – 18.000 stanic.

Kontakt: info@abdata.cz | ©2009 AB-Data s.r.o.